วางระบบปรับอากาศ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :


วางระบบปรับอากาศ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง

รายละเอียดสินค้า

งานวางระบบปรับอากาศ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง,
ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

งานวางระบบปรับอากาศ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง

 

วางระบบปรับอากาศ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง

           การปรับอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ภายในอาคารจำเป็นต้องมีการปรับอากาศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับอากาศโดยระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง

           ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้หลายส่วนสามารถปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายสืบเนื่องของระบบปรับอากาศลงได้ อนึ่งการใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีประสิทธิผล

ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
           ได้ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยคุณเกรียงศักดิ์ หุ่นเลิศ และทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ในวงการเครื่องปรับอากาศมานานกว่า 10 ปี โครงการต่างๆ ของบริษัท ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในวงกว้างด้านความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งงานระบบภายในอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานตรวจวัดพลังงาน ติดตั้งชิลเลอร์ ติดตั้งชิลเลอร์ ลำลูกกา ขายชิลเลอร์ ตรวจวัดประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห์ระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อลดความยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ โดยบริษัทฯ มีผลงานและบริการเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาด้านบุคลากร พัฒนาทักษะความรู้-ศักยภาาพของพนักงานต่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความสำเร็จนั้นเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ บริษัทฯ เชื่อมัั่นว่า การสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับมีคุณภาพ นอกจากการอบรมภายในองค์กรแล้ว บุคลากรยังได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ จากพันธมิตร หรือศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ บริษัทฯ และพนักงานทุกท่านภาคภูมิใจในผลงานที่ผ่านมาและจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป ปัจจุบัน ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก. เป็นผู้รับเหมาที่รับออกแบบ-ติดตั้งงานระบบภานในอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานตรวจวัดพลังงาน ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห์ระบบต่างๆ ให้ทำงานได้ประสิทธิภาพ

ขอบข่ายความสามารถในการให้บริการ
- ออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศทุกชนิด เช่น Duct Work System, Ventilation/Exhaust System รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบปรับอากาศอย่างครบวงจร
- ติดตั้งชิลเลอร์ ลำลูกกา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกประเภท เช่น เครื่องทำน้ำเย็น Chiller Air Cooled, Water Cooled, ระบบ VRV/VRF, Package Air, และ Split Type
- จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบห้องเย็น ระบบห้องสะอาด (Clean Room)
- จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบจ่ายไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม และควบคุมระบบไฟฟ้าทุกชนิด (High Valtage&Low Voltage)
- บริการให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบปรับอากาศ
- บริการหลังการขายและวางแผนการซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศทุกระบบ
- บริการตรวจวัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ
- บริการล้างซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นทุกชนิด

FRAMEWORK SERVICE
ออกแบบ - ติดตั้ง งานระบบ
- Air - Chiller System.
- Duct Work System.
- Ventilattion / Exshuse System.
- Electrical Power System. (Hight voltage & Low voltage)
- ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า
- ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบ Air Chiller System.

           จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ, งานระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม, รับวางระบบชิลเลอร์, รับติดตั้งchiller, ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แบบ Chiller, ปรับปรุงระบบปรับอากาศ, บริการล้างซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็นทุกชนิด, ติดตั้งระบบชิลเลอร์, ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบ Air Chiller System. ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก. ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก. จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ, รับวางระบบชิลเลอร์, รับติดตั้งchiller, ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น แบบ Chiller,ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ,บริการล้างซ่อมระบบปรับอากาศ  เครื่องทำน้ำเย็นทุกชนิด, ติดตั้งระบบชิลเลอร์, ตรวจวัดประสิทธิภาพระบบ Air Chiller System.

สนใจติดต่อ ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

55/37 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

Phone : 0-2159-9837-9, 09-2298-8430

Fax : 0-2159-9840

E-mail : info@tiptopengineering.co.th

Website :  tiptopengineering.thailandpocketpages.com

www.tiptopengineering.co.th

information
สินค้ายอดนิยม